ગુજરાત-લાઇવ.કોમ : એક એજ્યુકેશન પોર્ટલ છે જેના પર સરકારી નોકરી અપડેટ, સરકારી યોજના, સરકારી પરિણામ, આન્સર કી, પેપર વગેરે જેવી બાબતો અમારી વેબસાઇટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. Gujarat-Live.com એ ગુજરાત લોકપ્રિય વેબસાઇટ પૈકીની એક છે.