WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

ગુજરાત ધોરણ 12 પુરક પરીક્ષા પરિણામ 2023 {આર્ટસ,કોમર્સ,સાયન્સ} : જાહેર પરિણામ, જુઓ કેવી રીતે ચેક કરશો પરિણામ

ગુજરાત ધોરણ 12 પુરક પરીક્ષા પરિણામ 2023

ગુજરાત ધોરણ 12 પુરક પરીક્ષા પરિણામ 2023 : જુલાઈ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-12 (એચ.એસ.સી) રીપીટર પરીક્ષાનું પરિણામ …

Read more

x