તલાટી મોડેલ પેપર 2023 ગુજરાત PDF
| |

તલાટી મોડેલ પેપર 2023 ગુજરાત PDF, મેગા સ્ટડી મટીરીયલ જુઓ મોબાઈલમાં

google news
4.2/5 - (30 votes)

તલાટી મોડેલ પેપર 2023 ગુજરાત PDF : તલાટી ની પરીક્ષા ની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે ની સાથે લઈને આવી ગયા છીએ તો નીચે આપણે સૌ વિવિધ પ્રકારના એકેડમી દ્વારા તૈયાર કરેલા મોડેલ પેપર જે મેળવી શકીએ છીએ અને તેમને આપણે સોલ્યુશન કરી શકીએ.

મોડેલ પેપર દ્વારા આપણે તૈયારી માટે એકદમ સરળતા થઇ જાય છે માટે એક મહત્વનું સ્ત્રોત પણ ગણવામાં આવે છે અને સતત તેની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે તો આપણને તેમાં ઊંડી સમજણ પણ મળે છે જે માટે આપણે પેપર ની તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ.

તલાટી મોડેલ પેપર 2023 ગુજરાત PDF

તલાટી મોડેલ પેપર 2023 ગુજરાત PDF

તલાટી મોડેલ પેપર 2023 ગુજરાત PDF : ગુજરાત GPSSSB તલાટીની પરીક્ષા મે 2023 માં આવી રહી છે, તેથી તમામ તલાટી ઉમેદવારો તેને પાસ કરવા સખત મહેનત કરશે. હવે જ્યારે તમામ ઉમેદવારોએ તેમનો તલાટીનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરી લીધો છે, ત્યારે તેમની તૈયારીની કસોટી કરવાનો સમય આવી ગયો છે. અમારી પાસે તમારા માટે અહીં ટોચના 24 જેટલાં તલાટી મોડેલ પેપર્સ છે.

આ પણ જુઓ : જુઓ તલાટી સિલેબસ/અભ્યાસક્રમ અને કોલ લેટર 2023 : Talati Syllabus and Call Letter 2023

નવું અપડેટ: ગુજરાત તલાટી મોડલ પેપર PDF – 25ડાઉનલોડ કરો
નવું અપડેટ: ગુજરાત તલાટી મોડલ પેપર PDF – 24ડાઉનલોડ કરો
નવું: પ્રજાસ્વ તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 23ડાઉનલોડ કરો
નવું: GPSSB તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 22ડાઉનલોડ કરો
નવું: પ્રજાસ્વ તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 21ડાઉનલોડ કરો
ગુજરાત તલાટી મોડલ પેપર PDF – 20ડાઉનલોડ કરો
પંચાયત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 19ડાઉનલોડ કરો
GPSSB તલાટી મોડલ પેપર PDF – 18ડાઉનલોડ કરો

જુઓ વર્લ્ડ ઇનબોક્સ દ્વારા તૈયાર કરેલ તલાટી મોડલ પેપર PDF

2023 માં, વર્લ્ડ ઇનબોક્સ એ તલાટી મોડેલ પેપર પીડીએફ પ્રકાશિત કરનાર પ્રથમ એકેડમી હતી. તો અહીં પ્રજસ્વ ફાઉન્ડેશન દ્વારા પીડીએફ ફોર્મેટમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ ટોચના 3 તલાટી મોડેલ પેપર છે જેને તમે ડાઉનલોડ કરીને પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો.

ગુજરાત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 1ડાઉનલોડ કરો
GPSSB તલાટી મોડલ પેપર PDF – 2ડાઉનલોડ કરો
પંચાયત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 3ડાઉનલોડ કરો

જુઓ અક્ષર એકેડમી દ્વારા તૈયાર કરેલ GPSSB તલાટી મોડેલ પેપર PDF

ગાંધીનગરમાં, અક્ષર એકેડમી એ ગુજરાતની શ્રેષ્ઠ એકેડેમીમાંની એક છે, જે તલાટી, પંચાયત તલાટી અને મહેસૂલ તલાટી જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે કોચિંગ પ્રદાન કરે છે. તેઓએ તાજેતરમાં ઉમેદવારો માટે શ્રેષ્ઠ તલાટી મોડેલ પેપર્સ પ્રકાશિત કર્યા છે, આશા છે કે આ તમને તમારી તૈયારીમાં મદદ કરશે.

GPSSB તલાટી મોડલ પેપર PDF – 4ડાઉનલોડ કરો
પંચાયત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 5ડાઉનલોડ કરો
ગુજરાત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 6ડાઉનલોડ કરો
GPSSB તલાટી મોડલ પેપર PDF – 7ડાઉનલોડ કરો
પંચાયત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 8ડાઉનલોડ કરો

જુઓ બેંકિંગ એકેડમી દ્વારા તૈયાર કરેલ GPSSB તલાટી મોડેલ પેપર PDF

વર્લ્ડ ઇનબોક્સ અને અક્ષર એકેડમી પછી બેંકિંગ એકેડમી GPSSB તલાટી મોડેલ પેપર પીડીએફ પ્રકાશિત કરનાર ત્રીજી હતી.

ગુજરાત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 9ડાઉનલોડ કરો
પંચાયત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 10ડાઉનલોડ કરો
GPSSB તલાટી મોડલ પેપર PDF – 11ડાઉનલોડ કરો

GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા મુલતવી રાખ્યા પછી આ એકેડેમી તલાટી મોડેલ પેપરની નવી શ્રેણી શરૂ કરે છે જે તમે નીચેના કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

આ પણ જુઓ : જુઓ તમારા વાહન પર મેમો/ચલણ ફાટ્યો છે કે નહિ? ઓનલાઈન મોબાઈલમાં

નવી શ્રેણી : ગુજરાત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 12ડાઉનલોડ કરો
નવી શ્રેણી : GPSSB તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 13ડાઉનલોડ કરો
નવી શ્રેણી : પંચાયત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 14ડાઉનલોડ કરો
નવી શ્રેણી : ગુજરાત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 15ડાઉનલોડ કરો
નવી શ્રેણી : GPSSB તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 16ડાઉનલોડ કરો
નવી શ્રેણી : પંચાયત તલાટી મોડેલ પેપર PDF – 17ડાઉનલોડ કરો

FAQ : ગુજરાત તલાટી મોડેલ પેપર PDF

તલાટી મોડેલ પેપર: તે શું છે?

આ મોડેલ પ્રશ્નપત્ર મુખ્ય તલાટી પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના નમૂનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં મુખ્ય પરીક્ષા જેવો જ અભ્યાસક્રમ અને પ્રશ્નો હોય છે.

તલાટીના મોડેલ પેપરના ફાયદા શું શું છે?

ઉમેદવારો વાસ્તવિક પરીક્ષા માટેની તેમની તૈયારીમાં સુધારો કરવા માટે તલાટી નમૂનાના પ્રશ્નપત્રોનો મોક ટેસ્ટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે. 
તમે એક વિશાળ અભ્યાસક્રમને ઝડપથી સુધારવા માટે આ પેપર ઉકેલી શકો છો.

Similar Posts