Gujarat HSC Science Result Declared 2023 : ગુજરાત ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ તારીખ {જાહેર}
| |

Gujarat HSC Science Result Declared 2023 : ગુજરાત ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ તારીખ {જાહેર}

Gujarat HSC Science Result Declared 2023 : ગુજરાત ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ તારીખ જાહેર : GSEB ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ મે મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં જાહેર થવાની શક્યતા છે. હાલમાં ધો.12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના પેપર ચકાસણીની કામગીરી છેલ્લા તબક્કામાં ચાલી રહી છે. Gujarat HSC Science Result News 2023 થોડા દિવસોમાં પેપર ચકાસણીનો કાર્યક્રમ પુરો થશે, ત્યારબાદ…

talati exam date 2023 in gujarat, તલાટી સિલેબસ અને કોલ લેટર 2023
| | |

talati exam date 2023 in gujarat, તલાટી સિલેબસ અને કોલ લેટર 2023

talati exam date 2023 in gujarat, તલાટી સિલેબસ અને કોલ લેટર 2023 : Talati Syllabus and Call Letter 2023 : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB દ્વારા તલાટી ની ભરતી માટેની પરીક્ષા તારીખ 7 મે 2023 ના રોજ લેવાનારી છે. આ પરીક્ષા માટેના કોલ લેટર એટલે કે તલાટી હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે મંડળ તરફથી…

SMC MPHW પરિણામ 2023, જુઓ તમારું પરિણામ મોબાઈલમાં જ
| | |

SMC MPHW પરિણામ 2023, જુઓ તમારું પરિણામ મોબાઈલમાં જ

SMC MPHW પરિણામ 2023 : SMC મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર(GUHP)ની લેખિત પરીક્ષાનું પરિણામ(જાહેરાત નંબર: 2237, તા.02/01/2021) : સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, મલ્ટી-પર્પઝ હેલ્થ વર્કર, ફિમેલ હેલ્થ સુપરવાઈઝર અને મલ્ટી-પર્પઝ હેલ્થ સુપરવાઈઝરની જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે.  SMC ગુજરાતે 1136 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે નવી નોકરીની સૂચના ( PRO/2237 ) બહાર પાડી છે . જરૂરી પાત્રતા…