ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના રીજલ્ટની તારીખ જાહેર કરાઇ, જુઓ આ તારીખે રીજલ્ટ આવશે » Digital Gujarat
| |

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના રીજલ્ટની તારીખ જાહેર કરાઇ, જુઓ આ તારીખે રીજલ્ટ આવશે » Digital Gujarat

માહિતી ગમી હોય તો વોટ કરો post

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના રીજલ્ટની તારીખ જાહેર કરાઇ, જુઓ આ તારીખે રીજલ્ટ આવશે » Digital Gujarat : આ અર્તીક્લમાં આપણે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના રીજલ્ટની તારીખ જાહેર કરાઇ, જુઓ આ તારીખે રીજલ્ટ આવશે » Digital Gujarat વિષે વાત કરવાના છીએ. જો તમને અન્ય સમસ્યા હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો.


ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ(GSEB) દ્વારા દસમા અને બારમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામોની તારીખ બહાર પાડવામાં આવેલી છે. તમે તમારી પરીક્ષા ના રોલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને સરળતાથી તે મેળવી શકો છો. આજના આ લેખમાં અમે તમને ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ 10 અને 12 ધોરણના પરિણામોની તારીખ જાહેર થઈ છે તેના વિશે માહિતી આપીશું.

GSEB ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામોની સંભવિત તારીખ

  • ધોરણ 10 ના પરિણામ ની સંભવિત તારીખ દ્વિતીય સપ્તાહ એપ્રિલ 2024 હોઈ શકે છે.
  • ધોરણ 12 કોમર્સ ના પરિણામ ની સંભવિત તારીખ દ્વિતીય સપ્તાહ 2024.
  • ધોરણ 12 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે બોર્ડના પરિણામની સંભવિત તારીખ ત્રીજા સપ્તાહ એપ્રિલ 2024 હોઈ શકે છે.

આ પણ વાચો: 12 પાસ ઉપર ગુજરાત પોલીસમાં 12472 ભરતી માટે અરજી કરવાનુ શરુ, અત્યારે જ અહીથી ફોર્મ ભરો

GSEB ધોરણ 10 અને 12 ના રીજલ્ટ કેવી રીતે ચેક કરશો?

  • રિણામ ઓનલાઇન માધ્યમમાં ચેક કરવા માટે સૌપ્રથમ જીએસઇબી ની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે.
  • અહીં તમને GSEB HSC પરિણામ 2024 એવો ઓપ્શન આપેલો છે તેના પર ક્લિક કરો.
  • હવે અહીં લોગીન કરવા માટે તમારો સીટ નંબર દાખલ કરો.
  • હવે જી.એસ.ઇ.બી એચએસસી આર્ટસ પરિણામ 2024 તમારી આગળ તમે જોઈ શકો છો.
  • તમે તમારું આ પરિણામ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તેની પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકો છોસમાપન


આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ના રીજલ્ટની તારીખ જાહેર કરાઇ, જુઓ આ તારીખે રીજલ્ટ આવશે » Digital Gujarat જે સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ જરૂર આપીશું.

Similar Posts