ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સ્ટેનોગ્રાફરની 244 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, ફટાફટ અહીંથીં અરજી કરો » Digital Gujarat
| |

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સ્ટેનોગ્રાફરની 244 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, ફટાફટ અહીંથીં અરજી કરો » Digital Gujarat

માહિતી ગમી હોય તો વોટ કરો post

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સ્ટેનોગ્રાફરની 244 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, ફટાફટ અહીંથીં અરજી કરો » Digital Gujarat : આ અર્તીક્લમાં આપણે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સ્ટેનોગ્રાફરની 244 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, ફટાફટ અહીંથીં અરજી કરો » Digital Gujarat વિષે વાત કરવાના છીએ. જો તમને અન્ય સમસ્યા હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો.


High Court of Gujarat Recruitment 2024: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ I અને II ની જગ્યાઓ માટે 244 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા યુવા ઉમેદવારો ગુજરાત હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ I અને II ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. સત્તાવાર વેબસાઈટ પર 06-05-2024 થી ઓનલાઈન અરજી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ કેવી રીતે અરજી કરશો તેના વીશે વિગત વાર માહિતી આગળ મેળવીશુ.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સ્ટેનોગ્રાફરની 244 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર – High Court of Gujarat Recruitment 2024

ભરતી સંસ્થાહાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત
(High Court of Gujarat Recruitment 2024)
પોસ્ટનું નામસ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ I અને II
ખાલી જગ્યાઓ244
જોબ લોકેશનભારત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ26-05-2024
અરજી કરવાની રીતઓનલાઈન

શૈક્ષણિક લાયકાત

અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II (Class-Il):

 • માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અથવા સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત લાયકાત હોવી જરુરી છે.
 • અંગ્રેજીમાં સ્પીડ શોર્ટ હેન્ડ 120 w.p.m. તા. 13/08/2008 ના સરકારી ઠરાવ મુજબ કોમ્પ્યુટર ઓપરેશનનું પાયાનું જ્ઞાન જરૂરી છે. અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન.

અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ – III (વર્ગ-III):

 • માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અથવા સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત હોવી જરુરી છે.
 • અંગ્રેજીમાં સ્પીડ શોર્ટ હેન્ડ 100 w.p.m. તા. 13/08/2008 ના સરકારી ઠરાવ મુજબ કોમ્પ્યુટર ઓપરેશનનું પાયાનું જ્ઞાન જરૂરી છે. અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન.
 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ જાહેરાત વાચો.

ઉંમર મર્યાદા

 • અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II (વર્ગ-Il): 21 થી 40 વર્ષ
 • અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ – III (વર્ગ-III): 21 થી 35 વર્ષ

અરજી ફી

 • SC, ST, OBC (SEBC), EWS, PH, ભૂતપૂર્વ સૈનિકો રૂ. 750/-
 • અન્ય તમામ ઉમેદવારો રૂ. 1500/-
 • ઓનલાઈન/ઓફલાઈન ચુકવણીની રીત

આ પણ વાચો: ડીઆરડીઓ દ્વારા ભરતી જાહેર, 9 હજાર સુધી પગાર મળશે, અહીંથી સંપુર્ણ માહિતી જાણો

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

High Court of Gujarat Recruitment 2024: હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી માટે અરજી કરવા માટે નિચે આપેલ સ્ટેપ અનુસરો.

 • નીચે આપેલ ગુજરાત હાઇકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર નોટિફિકેશન PDF તરફથી તમારી લાયકાત તપાસો.
 • નીચે આપેલ “ઓનલાઈન અરજી કરો” લિંક પર ક્લિક કરો અથવા સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
 • ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • જરૂરી અરજી ફી ચૂકવો.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો.

મહત્વની લિંક

મહત્વની તારીખ

 • અરજી કરવાની શરુઆત: 06-05-2024
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 26-05-2024સમાપન


આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સ્ટેનોગ્રાફરની 244 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, ફટાફટ અહીંથીં અરજી કરો » Digital Gujarat જે સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ જરૂર આપીશું.

Similar Posts